O nás

 

Naše Pracovnice:

Ředitelkou školy je Mgr. Viola Harvancová, která pracuje se staršími dětmi ve II. třídě „ZAJÍČCI“ společně s p. učitelkou Bc. Marcelou Polanskou a asistentkou pedagoga Lenkou Staňkovou.

S nejmladšími dětmi v I. třídě "MYŠKY" pracuje paní učitelka Nikola Lukášová a paní učitelka Bc. Petra Janigová. K ruce je jim školní asistent Marie Machálková.

Školnice a uklízečka je paní Ludmila Jálová.

Vedoucí školní kuchyně: paní Zdena Polanská.

Hlavní kuchař: Robert Čech

Pomocná kuchařka: paní Anna Struhařová

 

Z našich pravidelných akcí, které pořádáme společně se ZŠ, OÚ a rodiči uvádíme:

•  Zamykání studánek s lampionovým průvodem společně s rodiči a ZŠ

•  Návštěva divadelních představení v UH. Brodě, Bojkovicích ...

•  Nadílka od čerta a Mikuláše

•  Vánoční setkání - vítání adventu – tvoření dětí s rodiči

•  Tříkrálové koledování

•  Dětská fašanková obchůzka vesnicí

•  Beseda o školním zápise a školní zralosti do 1. třídy ZŠ

•  Vynášení Moreny, vítání jara a odemykání studánek

•  Vítání dětí do života

•  Oslava „dne maminek“ v kulturním domě

•  Den dětí

•  Rozloučení s budoucími školáčky s předáváním školních pomůcek