Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody,divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás.

Příchod dítěte ráno do mateřské školy je vhodný do 8:15 hodin, a to proto, aby si dítě mohlo „vyhrát“ neboť vnitřní uspořádání náplně dne vychází z individuálních potřeb dítěte a je v návaznosti na školní vzdělávací program.

6:30 – 9:15 hod.  

scházení dětí, možnost sledování TV – raníček, spontánní hry a činnosti, individuální přístup a individuální péče, pohybová chvilka, hygiena, svačina, pitný režim

9:15 – 12:00 hod. 

přivítání dne, kontaktní kruh, navození hezkých pocitů, didakticky začleněné činnosti v návaznosti na školní vzdělávací program, pobyt venku, hygiena, oběd

12:00 – 13:45 hod.

hygiena (čištění zoubků u předškolních dětí), odpolední odpočinek

13:45 – 16:00 hod.

vstávání, hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, individuální dokončování prací, rozcházení dětí


Vnitřní uspořádání dne ve školičce vychází z denních potřeb dětí a přizpůsobuje se věku dětí ve třídě. Jsou respektovány základní potřeby.