Stravování v MŠ:

Provoz ŠJ je pouze v pracovní dny, v době od 6:30 do 15:30 hodin.

Při přípravě pokrmů se postupuje podle receptů pro školní stravování. Jsou zachovány hygienické předpisy a technologické postupy při vaření.

Pokrmy jsou připravovány z čerstvých surovin, nejsou používány náhražkové doplňky.

Jídelní lístek je sestavován s využitím sezonní zeleniny a je dodržována správná skladba ve střídání surovin (brambory, rýže, luštěniny, těstoviny,…).

Při nákupech potravin využívá jídelna akčních slev.

Pitný režim je dodržován - v MŠ jsou nápoje zajištěny po celou dobu pobytu.

 

Úplata za předškolní vzdělávání + stravné

Od měsíce října 2017 lze úplatu za předškolní vzdělávání + stravné v MŠ Pitín hradit dvěma způsoby:

1)    v hotovosti u paní Zdeny Polanské ve stanovených dnech

2)    platebním příkazem na číslo účtu: 1546079309/0800, pod variabilním symbolem – datum narození dítěte ve vzoru (XXXX – den, měsíc). (Př. den narození 8. 6. 2012 = variabilní symbol: 0806. Pro lepší identifikaci, v případě možnosti, zadejte do zprávy pro příjemce: Platba – měsíc – jméno dítěte (př. Platba – říjen – Anička Nováková)

Platba se realizuje o měsíc zpětně a odhlašuje se do 7:30 hodin.


Cena za stravné:

Strávníci               2 – 6 let:                      strávníci 7 let:

Přesnídávka    6 Kč + 3 Kč na nápoje       7 Kč + 3 Kč na nápoje

Oběd                        17 Kč                               19 Kč

Svačina                      6 Kč                                 6 Kč

                              -----------                         ------------

                                 32 Kč                               35 Kč