Mateřská škola Pitín

Mateřská škola se nachází v centru obce v klidném a zelení obklopujícím prostředí školní zahrady. Zbudována v obci v roce 1964. Po rozsáhlejší rekonstrukci a zateplení budovy podle pasivního standardu pomocí přírodního materiálu bylo slavnostně otevřeno dne 8. 11. 2009.

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanovuje na základě znění § 31 novely zákona 117/1995 sb. o státní podpoře a zákona 472/2011 sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. v bodě 48.

Výši úplaty stanoví ředitelka, dá na vědomí zřizovateli vždy na začátku školního roku a uveřejní na nástěnce v budově mateřské školy a na třídní schůzce. Základní částka je 200,- Kč měsíčně.

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání nesmí přesáhnout 50% skutečných nákladů, průměrných neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v MŠ.

Je zpracována vnitřním předpisem ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2013.

 

Fotografie z akcí naleznete na stránce:

htttp://skolkapitin.rajce.idnes.cz/

 

 

 

AKTUALITY

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ.

FOTOGRAFOVÁNÍ PROBĚHNE PŘÍŠTÍ TÝDEN VE STŘEDU 21. 11. 2018 OD 8:30.

PŘINESTE SVÉMU DÍTĚTI ODĚV, VE KTERÉM SI PŘEJETE, ABY BYLO DÍTĚ FOTOGRAFOVÁNO.

 

 
 

Tradiční pečení vánočních perníčků proběhne 3. 12. 2018 od 12:30 v MŠ. Kdo má čas a chuť, jeho pomoc bude vítána, kdo čas nemá a je ochoten připravit a dodat těsto, budeme rádi. 

 

Vánoční besídka

Vážení rodiče, 
předpokládaný termín vánoční besídky je ve čtvrtek 13. 12. 2018 od 15:00. Bližší informace včas poskytneme.