Mateřská škola Pitín

Mateřská škola se nachází v centru obce v klidném a zelení obklopujícím prostředí školní zahrady. Zbudována v obci v roce 1964. Po rozsáhlejší rekonstrukci a zateplení budovy podle pasivního standardu pomocí přírodního materiálu bylo slavnostně otevřeno dne 8. 11. 2009.

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanovuje na základě znění § 31 novely zákona 117/1995 sb. o státní podpoře a zákona 472/2011 sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. v bodě 48.

Výši úplaty stanoví ředitelka, dá na vědomí zřizovateli vždy na začátku školního roku a uveřejní na nástěnce v budově mateřské školy a na třídní schůzce. Základní částka je 200,- Kč měsíčně.

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání nesmí přesáhnout 50% skutečných nákladů, průměrných neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v MŠ.

Je zpracována vnitřním předpisem ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2013.

 

Fotografie z akcí naleznete na stránce:

htttp://skolkapitin.rajce.idnes.cz/

 

 

 

AKTUALITY

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Vyvěšeno: 26. 2. 2019
Sňato: 
VÁŽENÍ RODIČE, V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA V TERMÍNU OD 15. 7. 2019 DO 11. 8. 2019.
 

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

VÁŽENÍ RODIČE,

VE STŘEDU 29. 5. 2019 SE BUDEME FOTOGRAFOVAT. POŠLETE, PROSÍM, DĚTEM VHODNÝ ODĚV.

ZAPIŠTE DO SEZNAMU ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY.

 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ ZO KSČM PITÍN ZA PODPORU DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY PITÍN V PODOBĚ FINANČNÍHO DARU 5.000Kč.

FINANČNÍ DAR BUDE POUŽIT SPOLEČNĚ S DAREM Z LOŇSKÉHO ROKU K ZAKOUPENÍ DATAPROJEKTORU K INTERAKTIVNÍ TABULI.

DĚKUJEME.