Mateřská škola Pitín

Mateřská škola se nachází v centru obce v klidném a zelení obklopujícím prostředí školní zahrady. Zbudována v obci v roce 1964. Po rozsáhlejší rekonstrukci a zateplení budovy podle pasivního standardu pomocí přírodního materiálu bylo slavnostně otevřeno dne 8. 11. 2009.

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanovuje na základě znění § 31 novely zákona 117/1995 sb. o státní podpoře a zákona 472/2011 sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. v bodě 48.

Výši úplaty stanoví ředitelka, dá na vědomí zřizovateli vždy na začátku školního roku a uveřejní na nástěnce v budově mateřské školy a na třídní schůzce. Základní částka je 120,- Kč měsíčně.

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání nesmí přesáhnout 50% skutečných nákladů, průměrných neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v MŠ.

Je zpracována vnitřním předpisem ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2013.

 

Fotografie z akcí naleznete na stránce:

htttp://skolkapitin.rajce.idnes.cz/

 

 

 

Aktuality:

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Datum zveřejnění informace: 20. 3. 2018
 
Vážení rodiče, 
v době letních prázdnin bude Mateřská škola uzavřena v termínu od 16. 7. do 13. 8. 2018.
 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vyvěšeno: 25. 4. 2018

Sňato:

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2018 bude částka úplaty za předškolní vzdělávání navýšena ze stávajících 120Kč na 200Kč. Navýšení je odrazem nárůstu provozních nákladů. Částka 200Kč byla schválena Radou obce. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme ZO KSČM Pitín, zastoupenou panem Karlem Peřestým, za finanční dar Mateřské škole Pitín v hodnotě 5000Kč. O účelu využití budeme informovat.