Mateřská škola Pitín

Mateřská škola se nachází v centru obce v klidném a zelení obklopujícím prostředí školní zahrady. Zbudována v obci v roce 1964. Po rozsáhlejší rekonstrukci a zateplení budovy podle pasivního standardu pomocí přírodního materiálu bylo slavnostně otevřeno dne 8. 11. 2009.

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanovuje na základě znění § 31 novely zákona 117/1995 sb. o státní podpoře a zákona 472/2011 sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. v bodě 48.

Výši úplaty stanoví ředitelka, dá na vědomí zřizovateli vždy na začátku školního roku a uveřejní na nástěnce v budově mateřské školy a na třídní schůzce. Základní částka je 120,- Kč měsíčně.

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání nesmí přesáhnout 50% skutečných nákladů, průměrných neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v MŠ.

Je zpracována vnitřním předpisem ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2013.

 

Fotografie z akcí naleznete na stránce:

htttp://skolkapitin.rajce.idnes.cz/

 

 

 

Aktuality:

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme do Benjamínka.  Každou středu od 15:00 do 16:00 v prostorách Mateřské školy v Pitíně. Zahájení bude ve středu 7. 3. 2018.
Benjamínek je určen pro 2 – 3 leté děti, které ještě nezapočaly pravidelnou docházku do Mateřské školy.
V průběhu 10-ti setkání budeme rodiče seznamovat s informacemi týkající se zápisu dětí a dětem přibližovat hravou formou chod školky.
Těšíme se na vás!
 
Pozn.: Přezůvky s sebou.