Mateřská škola Pitín

Mateřská škola se nachází v centru obce v klidném a zelení obklopujícím prostředí školní zahrady. Zbudována v obci v roce 1964. Po rozsáhlejší rekonstrukci a zateplení budovy podle pasivního standardu pomocí přírodního materiálu bylo slavnostně otevřeno dne 8. 11. 2009.

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanovuje na základě znění § 31 novely zákona 117/1995 sb. o státní podpoře a zákona 472/2011 sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. v bodě 48.

Výši úplaty stanoví ředitelka, dá na vědomí zřizovateli vždy na začátku školního roku a uveřejní na nástěnce v budově mateřské školy a na třídní schůzce. Základní částka je 200,- Kč měsíčně.

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání nesmí přesáhnout 50% skutečných nákladů, průměrných neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v MŠ.

Je zpracována vnitřním předpisem ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2013.

 

Fotografie z akcí naleznete na stránce:

htttp://skolkapitin.rajce.idnes.cz/

 

 

 

Aktuality:

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme ZO KSČM Pitín, zastoupenou panem Karlem Peřestým, za materiální dar Mateřské škole Pitín v podobě cukrovinek pro děti.
 
 
UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ PANU MINAŘÍKOVI ZA ZREALIZOVÁNÍ UKÁZKY PRÁCE HASIČŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z BOJKOVIC.
 
Děkujeme všem, kdo nám přinesli dýně, jejich využití je evidentní na první pohled. 
 
 

SRPŠ

Na základě schválení přítomných na schůzce SRPŠ vybíráme roční příspěvek SRPŠ - částka 200Kč/dítě.